Digitale vorming: Tussen voetveeg en tiran. Opvoeden vanuit verbinding én respectvol gezag.

De eerste zes maanden in het leven van je baby is jouw aanwezigheid vooral gericht op het verzorgen. Daarna krijgt je ouderlijke rol een nieuwe dimensie er bij: het opvoeden kan nu pas echt beginnen.
De pedagogische slinger is de laatste jaren volop aan het bewegen. Het traditionele gezag van vroeger kunnen we niet op dezelfde manier aanbrengen omdat de huidige sociale omstandigheden té anders zijn. We willen niet zoals toen opvoeden via pure machtsuitoefening en onderdrukking door angst. In de jaren ’60 en ’70 kreeg het begrip autoriteit een zeer negatieve bijklank en werd in de plaats daarvan uitgegaan van de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Via warmte en aanmoediging zou het kind uitgroeien tot spontane, sociaal vaardige volwassenen. Jammer genoeg is ondertussen duidelijk geworden dat het resultaat van deze laissez faire-stijl geleid heeft tot een laag zelfbeeld, verslavingen, agressief gedrag. Het antwoord op de ondermijnende traditionele autoriteit en het falen van de liberale opvoedingsdroom vinden we in de principes van de nieuwe autoriteit. Via onze aanwezigheid krijgt het kind deze boodschap: ‘Ik ben je ouder en blijf je ouder. Ook al heb je het moeilijk en heb ik het moeilijk, je kunt me niet ontslaan, van me scheiden of het zwijgen opleggen.’ De sterkste verbinding tussen ouder en kind bestaat wanneer vriendelijkheid en vastberadenheid elkaar ontmoeten, waar mildheid en moed elkaar bekrachtigen, waar compassie en daadkracht elkaar ontmoeten. Hoe dit allemaal in jouw dagelijks gezinsleven tot stand kan komen, hoor je in deze vorming.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}