Klagen en zagen op de werkvloer...Hoe kom je hier uit als team

Gezien perfectie niet van deze wereld is, zal er binnen elk team wel eens geklaag en gezeur zijn. Het is af en toe gewoon even een ventileermoment.
Wanneer het te diep in een team sluipt en een soort cultuur wordt, dan wordt het moeilijker. Hoe krijg je je team terug weer (meer) op de rails? Hoe kan je daar mee omgaan? Wat kan je inzetten om dit om te keren? In deze (inter)actieve vorming gaan we aan de slag met bovenstaande vragen. We kijken er naar vanuit het blikveld van verbindende communicatie, vanuit motiverende gespreksvoering, en gesprekstechnieken vanuit coaching die je in gesprekken met collega’s of medewerkers kan gebruiken. Met als doel het team terug op de rails te krijgen, de sfeer te kunnen keren en meer binding in je team te krijgen.
Online inschrijvingen zijn afgesloten.
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}