Zorgzame buurten

Zorg-Saam zet in op zorgzame buurten

In haar beleidscyclus 2021-2025 wil Zorg-Saam inzetten op zorgzame buurten, waarin buurtbewoners samen met lokaal relevante actoren hun buurt warmer en zorgzamer maken via een co-creatief proces. In een eerste periode werkt Zorg-Saam hiervoor samen met twee gemeenten: Nazareth in Oost-Vlaanderen en Kapelle-op-den-Bos in Vlaams-Brabant. Beide gemeenten geloven sterk in de kracht van buurtbewoners om in co-creatie zorgzame buurten uit te denken en op te zetten.

Wil jij als gemeente in de toekomst samenwerken met Zorg-Saam rond het opzetten van zorgzame buurten? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

 

Kapelle-op-den-Bos

In 2020 slaan Zorg-Saam en Kapelle-op-den-bos de handen in elkaar om in te zetten op zorgzame buurten. Men wilt streven naar meer verbondenheid tussen de inwoners, meer inzet en vrijwilligerswerk en goede onderlinge relaties met de buren. Voor dit project focussen we ons op één buurt: Oxdonk.

We startten met een buurtscan: een bevraging waarbij de inwoners hun mening konden geven over o.a. de leefbaarheid, de tevredenheid en de verbondenheid in de buurt.

Tijdens het online-event Oxdonk aan zet op 24/01/2021 stelde Zorg-Saam de resultaten van de buurtscan voor aan de buurtbewoners, waarna ze kans kregen om samen met het gemeentebestuur prioriteiten te bepalen voor het komende actieplan van de buurt.

In de loop van 2021 zal dit actieplan verder uitgerold worden met de buurtbewoners.

 

Nazareth

Op initiatief van Zorg-Saam werd samen met de gemeente Nazareth een projectdossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting: Buurten Op de Buiten – initiatieven in landelijke gebieden ter bevordering van het gemeenschapsleven. Het goedgekeurd project wil het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in de buurt De Biesten, waar er voedselverdeling plaatsvindt, omvormen tot een sociale kruidenier. Hieraan gekoppeld zal de tuin die bij het gebouw ligt, ingericht worden als moestuin. Mensen uit de buurt, de bewoners van het LOI en de gebruikers van De Kruk (voedselbedeling) zullen er samen kunnen tuinieren. Er wordt ook een picknickbank om spontane ontmoetingen te stimuleren. Naarmate het project groeit kunnen er eventueel kookworkshops, infomomenten i.v.m. tuinieren, composteren,… georganiseerd worden. Stuk voor stuk initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen.

In het najaar zal in een andere wijk van Nazareth een buurtscan worden georganiseerd. Deze bevraging wordt de basis voor kleinschalige initiatieven in de wijk rond ‘het kleine helpen’ en burenzorg.