Wie zijn wij?

Missie Zorg-Saam

"Zorg-Saam bouwt via ontmoeting en vorming mee aan een warme maatschappij waarin er tijd en ruimte is voor elkaar, voor steun, hulp en zorg:
• … gegeven door familie, buren, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers,
• … voor elkaar en voor zichzelf,
• … bespreekbaar, zodat het goed voelt voor de betrokkenen,
• … goed geïnformeerd, met kennis van zaken,
• … hulp, steun en zorg die erkenning en waardering krijgt,
• … wanneer nodig ondersteund door professionals."
 

Visie Zorg-Saam

Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’. Zorgen voor elkaar gebeurt echter niet zomaar. We bouwen als Zorg-Saam aan een maatschappij waarin de drempels verlagen om steun, hulp en zorg te vragen, te geven en te accepteren: zowel voor steun-, hulp- en zorgvragers als voor hun mantelzorgers. We ondersteunen lokale enthousiaste pioniers in hun zoektocht naar nieuwe werkende recepten van steun, hulp en zorg in de buurt. Recepten die rekening houden met de kansen en uitdagingen van de maatschappij. Onze kennis en inzichten over steun, hulp en zorg delen we via ontmoeting en via vorming. Zorg- en hulpsituaties mogen geen individuele uitdagingen betekenen van zorgvragers en zorgverleners. We vinden het als Zorg-Saam belangrijk dat deze uitdagingen in het publieke debat komen en dat we als samenleving bewust nadenken over de manier waarop we er mee omgaan.
 

Ons aanbod ... Vormingen

Tijdens onze vormingen benadrukken we de kwaliteit van het leven, samenwerken, ruimte om individueel te ontplooien, respect, verbondenheid en openheid. In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen:

  1. Diversiteit (kansarmoede, inclusie, etnisch culturele diversiteit ...)
  2. Verbindend en respectvol communiceren
  3. Omgangskunde in de zorg (zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, palliatieve zorg, rouw en verlies, welzijn en gezondheid)
  4. Koesteren en ondersteunen van Mantelzorgers
  5. Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven
  6. Zelfzorg
  7. Actualiteitsthema's