Zorg-Saam zet in op zorgzame buurten

In haar beleidscyclus 2021-2025 wil Zorg-Saam inzetten op zorgzame buurten, waarin buurtbewoners samen met lokaal relevante actoren hun buurt warmer en zorgzamer maken via een co-creatief proces. In het voortraject in 2020 heeft Zorg-Saam de Vlaamse gemeentes gecontacteerd. Er werd beslist om in 2021 twee gemeenten te begeleiden en af te werken. Er werd gekozen voor Nazareth in Oost-Vlaanderen en Kapelle-op-den-Bos in Vlaams-Brabant. Kapelle-op-den-Bos wou sneller opstarten om dit te laten matchen met eigen beleidsplannen. Zij geloofden sterk in de kracht van buurtbewoners om in co-creatie met hen zorgzame buurten mee uit te denken en op te zetten.
Stappen die reeds gezet werden:

- 03/2020: Kapelle-op-den-Bos toont interesse en Zorg-Saam gaat in gesprek met het bestuur.
- 04/2020: samenwerkingsprotocol wordt opgesteld, waarbij de rol van het bestuur en Zorg-Saam wordt verduidelijkt. Een medewerker van Zorg-Saam wordt gratis voor 6 maanden à rato van 1 dag per week gedetacheerd om dit co-creatieproces op te starten en te begeleiden.
- 05/2020: buurt wordt gedefinieerd: Oxdonk. Er wordt gekozen om te focussen op meer verbondenheid, goede onderlinge relaties met de buren, inzet en vrijwilligerswerk. De buurtscan - die Zorg-Saam volledig voor haar rekening neemt - zal hierop worden afgesteld.
- 06/2020: bevragingen worden binnengeleverd: respons 25% (een goed responsratio - relevante conclusies kunnen getrokken worden)
- 07 & 08/20: resultaten van de ingezonden bevragingen worden door Zorg-Saam verwerkt
- 09/2020: bespreken van resultaten met Schepen en Adjunct Algemeen Directeur met plan van aanpak om de bewoners bij de feedback actief te laten participeren
- 15/11/20: als datum geprikt voor participatiemoment, maar… COVID-19 gooit roet in het eten! Verschillende datavoorstellen moeten uitgesteld worden.
- 16/11/20: delen van de belangrijkste resultaten met de Raadscommissie Externe Aangelegenheden
- 24/01/2021: online event (ca 35 deelnemers) met bespreking van de resultaten. Mogelijkheid tot stemmen om prioriteiten te bepalen. Schepen en directeur Zorg-Saam beantwoorden vragen tijdens de sessie. Livestreamsessie Oxdonk aan zet
- 03/2021: het bestuur verdeelt een folder met korte weergave van de resultaten en vraagt de buurt ook hun prioriteiten voor Oxdonk aan het bestuur mee te geven.