Zorg-Saam werkt aan zorgzame buurten in Nazareth

Op initiatief van Zorg-Saam werd samen met de gemeente Nazareth een projectdossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting: Buurten Op de Buiten – initiatieven in landelijke gebieden ter bevordering van het gemeenschapsleven. Het goedgekeurd project wil het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in de buurt De Biesten, waar er voedselverdeling plaatsvindt, omvormen tot een sociale kruidenier. Hieraan gekoppeld zal de tuin die bij het gebouw ligt, ingericht worden als moestuin. Mensen uit de buurt, de bewoners van het LOI en de gebruikers van De Kruk (voedselbedeling) zullen er samen kunnen tuinieren. Er wordt ook een picknickbank om spontane ontmoetingen te stimuleren. Naarmate het project groeit kunnen er eventueel kookworkshops, infomomenten ivm tuinieren, composteren,… georganiseerd worden. Stuk voor stuk initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen. In het najaar zal in een andere wijk een bevraging worden georganiseerd; deze wordt de basis voor kleinschalige initiatieven in de wijk rond ‘het kleine helpen’ en burenzorg. De voorbereidingen daartoe zijn bezig en worden in het najaar (hopelijk post-corona) concreet.