Wie zijn wij?

Minimaliseren

Missie Zorg-Saam

“Zorg-Saam bouwt via ontmoeting en vorming mee aan een warme maatschappij waarin er tijd en ruimte is voor elkaar, voor steun, hulp en zorg:
• … gegeven door familie, buren, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers,
• … voor elkaar en voor zichzelf,
• … bespreekbaar, zodat het goed voelt voor de betrokkenen,
• … goed geïnformeerd, met kennis van zaken,
• … hulp, steun en zorg die erkenning en waardering krijgt,
• … wanneer nodig ondersteund door professionals. ”

Visie Zorg-Saam

Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’. Zorgen voor elkaar gebeurt echter niet zomaar. We bouwen als Zorg-Saam aan een maatschappij waarin de drempels verlagen om steun, hulp en zorg te vragen, te geven en te accepteren: Zowel voor steun-, hulp- en zorgvragers als voor hun mantelzorgers. We ondersteunen lokale enthousiaste pioniers in hun zoektocht naar nieuwe werkende recepten van steun, hulp en zorg in de buurt. Recepten die rekening houden met de kansen en uitdagingen van de maatschappij. Onze kennis en inzichten over steun, hulp en zorg delen we via ontmoeting en via vorming. Zorg- en hulpsituaties mogen geen individuele uitdagingen betekenen van zorgvragers en zorgverleners. We vinden het als Zorg-Saam belangrijk dat deze uitdagingen in het publieke debat komen en dat we als samenleving bewust nadenken over de manier waarop we er mee omgaan. Een onmisbare schakel voor deze warme maatschappij, zijn de ondersteunende zorgprofessionals. Daarom blijven we via ons professioneel vormingsaanbod inzetten op inspirerende vormingen in de sector van zorg en welzijn.

Ons aanbod ... Vormingen

Tijdens onze vormingen benadrukken we de kwaliteit van het leven, samenwerken, ruimte om individueel te ontplooien, respect, verbondenheid en openheid. In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen:

  1. Diversiteit (kansarmoede, inclusie, etnisch culturele diversiteit ...)
  2. Verbindend en respectvol communiceren
  3. Omgangskunde in de zorg (zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, palliatieve zorg, rouw en verlies, welzijn en gezondheid)
  4. Koesteren en ondersteunen van Mantelzorgers
  5. Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven
  6. Zelfzorg
  7. Actualiteitsthema's

Jaartrainingen:

Zorg-Saam organiseert jaartrainingen over diverse onderwerpen. Het thema Rouw staat in het voorjaar 2021 weer op de agenda. De jaartraining Verbindende Communicatie loopt van najaar 2020 tot voorjaar 21. Deelnemers ontvangen na afloop van de jaartraining een getuigschrift.

Zorg-Saam is ontstaan vanuit de vaststelling van een grote kloof tussen enerzijds het destijds bestaande vormingsaanbod van instellingen en anderzijds de dagdagelijkse leefwereld en zorgpraktijk van – veelal laaggeschoolde – zorgverleners. Kenmerkend voor deze zorgverleners is dat hun eigen persoon het voornaamste werkinstrument is voor het verlenen van zorg. Persoonsontplooiing en persoonsvorming is dan ook een grote behoefte van deze zorgverleners. Anderzijds is er ook bij het grote publiek behoefte aan vorming rond het thema zorg. Immers iedereen krijgt op bepaalde momenten in het leven te maken met zorg geven en zorg ontvangen. Zo ontstond de feitelijke werking van Zorg-Saam in 1987. In 1989 werd de vzw Zorg-Saam, Centrum voor studie, advies en vorming opgericht.