Wie zijn wij?

Minimaliseren

Missie Zorg-Saam

“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen, omdat zorgzaam samenleven kan.”

Visie Zorg-Saam:

Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’.

Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners.

Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de actuele noden in de zorg en de toenemende diversiteit.

Ons aanbod ... Vormingen

Tijdens onze vormingen benadrukken we de kwaliteit van het leven, samenwerken, ruimte om individueel te ontplooien, respect, verbondenheid en openheid. In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijske werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen:

  1. Diversiteit (kansarmoede, inclusie, etnisch culltuerele diversiteit ...)
  2. Verbindend en respectvol communiceren
  3. Omgangskunde in de zorg (zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, palliatieve zorg, rouw en verlies, welzijn en gezondheid)
  4. Koesteren en ondersteunen van Mantelzorgers
  5. Inspiratie voor zorgsaam leidinggeven
  6. Zelfzorg
  7. Actualiteitsthema's

Jaartrainingen:

Zorg-Saam organiseert jaartrainingen over diverse onderwerpen. Het thema Rouw staat in het Najaar 2014 weer op de agenda. de jaartraining Hooggevoeligheid staat in het Voorjaar 2015 weer op het programma en in september start de 2de reeks van de contactclown. Deelnemers ontvangen na afloop van de jaartraining een getuigschrift.

Studiedagen: Jaarlijks organiseert Zorg-Saam minstens één studiedag. De onderwerpen worden zorgvuldig gekozen en sluiten aan bij onderwerpen die actueel zijn. Om de studiedagen niet te theoretisch te maken, opteren we er regelmatig voor om in de namiddag verschillende workshops aan te bieden. Voor zowel het plenaire gedeelte als de workshops kiezen we voor sprekers die uit de praktijk komen. Hier vind je een overzicht van wat er de voorbije jaren reeds op ons programma stond. Ontstaan

Zorg-Saam is ontstaan vanuit de vaststelling van een grote kloof tussen enerzijds het destijds bestaande vormingsaanbod van instellingen en anderzijds de dagdagelijkse leefwereld en zorgpraktijk van – veelal laaggeschoolde – zorgverleners. Kenmerkend voor deze zorgverleners is dat hun eigen persoon het voornaamste werkinstrument is voor het verlenen van zorg. Persoonsontplooiing en persoonsvorming is dan ook een grote behoefte van deze zorgverleners. Anderzijds is er ook bij het grote publiek behoefte aan vorming rond het thema zorg. Immers iedereen krijgt op bepaalde momenten in het leven te maken met zorg geven en zorg ontvangen. Zo ontstond de feitelijke werking van Zorg-Saam in 1987. In 1989 werd de vzw Zorg-Saam, Centrum voor studie, advies en vorming opgericht.