Nuttige Links

Links van bevriende organisaties:

  • Vormingplus, meer vorming over diverse thema's in Vlaanderen
  • Sensitief, gevoelig anders
    HRwijs is een project van Verso en richt zich op werkgevers in de social profit. Het is een toegankelijk aanspreekpunt voor al je vragen in HR. Het team van HRwijs levert ook gratis advies aan huis en doet dat met behulp van twee vragenlijsten. De HRscan geeft een snel beeld van de sterktes en werkpunten van jouw organisatie en met de Checklist Diversiteit ga je na of je onderneming oog heeft voor diversiteit>. Laat deze kans niet liggen en maak gebruik van dit gratis aanbod. Meer info over de HR scan en Checklist Diversiteit
  • Kennispunt mantelzorg

Overige nuttige links: