Begeleiding

De vormingen van Zorg-Saam worden verzorgd door een enthousiast team van professionele vormingswerkers. Zij hebben zich gespecialiseerd in minstens één van onze thema’s en hebben door opleiding of professionele ervaring een sterke voeling met het thema ‘zorg’. De begeleiders trekken elk jaar enkele dagen uit om zelf bijscholingen, studiedagen en vormingsmomenten bij te wonen, om inhoudelijk of methodologisch te groeien. Groepen begeleiden is hun passie!

Zorg-Saam heeft 30 jaar ervaring met vorming voor groepen. We inspireren hen en brengen hen in beweging om op een warme betrokken manier te zorgen, voor anderen en voor zichzelf.

Enkele basisuitgangspunten in onze begeleidingen:

  • Ervaringsgericht leren: We werken samen met volwassenen en vinden het dan ook essentieel om in de vormingen aan te sluiten bij de ervaringen van de deelnemers.
  • Interactief leren: we kiezen bewust voor actieve betrokkenheid van de deelnemers, doorheen oefeningen, getuigenissen, openheid voor vragen en opmerkingen.
  • Leren is een dynamisch proces: de begeleiders kunnen niet op voorhand vastleggen wat de deelnemers zullen leren. Ze lanceren ideeën, houden spiegels voor en dagen uit. Het is aan de deelnemers om de leerkansen te grijpen en aan hun persoonlijke groei of aan de organisatiegroei te werken.
  • Waarderende aanpak: Als begeleiders beseffen we maar al te goed dat zorgen niet altijd evident is en veel energie vergt. Doorheen onze methodiek en aanpak willen we onze waardering en ondersteuning voor deze zorg uitdrukkelijk meegeven.

Wie is wie? Onze educatief medewerkers en hun verbondenheid met vorming en met zorg:

Lindi Fourie

Lindi Fourie heeft een passie voor menselijke interactie en verbondenheid en is betoverd door de schoonheid van menselijke diversiteit. Toen ze 7 was, besloten haar ouders te verhuizen van Pretoria in het woelige Zuid-Afrika, naar Mechelen. Ze leerde gaandeweg hoe verschillen tussen mensen kunnen zorgen voor verandering en groei, gelijkenissen voor verzoening en verbinding. Met haar diploma communicatie op zak, deed Lindi eerst ervaring op in marketing, reclame en PR-functies, alvorens de bewuste overstap te maken naar de zorgsector. Als kantoorverantwoordelijke leerde ze de verzuchtingen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners kennen en ondervond ze hoe communicatie kan bijdragen aan verbinding. Gebeten om het beste in mensen te versterken en zo bij te dragen aan een zorgzame samenleving, volgde ze enthousiast tal van opleidingen: Geweldloze Communicatie (M. Rosenberg), NLP, mindfulness, hartcoherentie, life coach… Dat maakt dat ze vandaag een onderbouwd en begeesterd vormingsaanbod presenteert rond de thema’s communicatie, zelfzorg en mantelzorg.


Ellen Vandenbroeck

Ellen Vandenbroeck studeerde af als master-na-master in de theologie aan de KU Leuven, optie pastoraaltheologie. Gebeten door onderzoek, werkte ze enkele jaren aan de universiteit, in combinatie met pastoraal werk in ziekenhuis/woonzorgcentra. Werken met groepen werd getriggerd door vrijwilligerswerk in het (jeugd)werk, het geven van workshops aan de KU Leuven en begeleiden van groepsactiviteiten voor ouderen in WZC-context. Het is haar passie om samen op zoek te gaan naar wat mensen aan kennis, kracht en vaardigheden in zich dragen en dit bekrachtigen en versterken, gelinkt aan nieuwe inzichten vanuit onderzoek. Ellen geeft vormingen rond verlieservaringen (rouw, levenseinde, palliatieve zorg, tijdige zorgplanning, euthanasie, afscheid van gezondheid, levensvragen …), ethische thema’s (kwaliteit, intimiteit en seksualiteit, ethiek, ouderenmisbehandeling…) en verbindende communicatie. Als officieel DEN-coach en trainer geeft ze bovendien vormingen rond dementie. Vanuit haar ervaring als mantelzorger begeleidt ze ook vormingen voor en over mantelzorg(ers).


Zara Vandeven

Zara Van de Ven is educatief medewerker en een grote voorstander van levenslang leren. Zelf studeerde ze klinische psychologie aan de KULeuven, waarna ze zich specialiseerde in de sportpsychologie en de gedragstherapie. Ze heeft een grote interesse in het samenspel tussen lichaam en geest. In haar klinische praktijk werkt ze met personen die psychische én lichamelijke klachten ervaren (stress en burn-out, chronische pijnklachten, CVS,…). In haar job als sportpsycholoog werkt ze met atleten rond mentale vaardigheden met als doel hun prestaties te optimaliseren. Daarnaast werkt ze met sportteams en coaches rond thema’s als groepsprocessen, leiderschap, communicatie tussen verschillende persoonlijkheden,… Ze werkte een zestal jaar in een algemeen ziekenhuis waar ze ervaring opdeed in het werken met o.a. mantelzorgers, personen met dementie en patiënten met een chronische aandoening. Binnen dit kader gaf ze ook opleidingen aan andere hulpverleners zoals artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten.


Jürgen Braeckevelt

Jürgen Braeckevelt is een educatieve medewerker met al heel wat ervaring in het vormingswerk. Geworteld en gevormd vanuit vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk (scouting, speelpleinwerking, gehandicaptenspeelpleinwerking Gammetoen,…) maakte hij van zijn hobby zijn beroep. Jürgen studeerde af als optie socio-cultureel werker. Hij was al actief binnen sociale bewegingen en als vakbondsverantwoordelijke, op een dienst jeugd, als trainer/trajectbegeleider en als vormingsmedewerker. Hij werkte met diverse doelgroepen: van jongeren tot vakbondsmilitanten, van werkzoekenden tot anderstalige nieuwkomers, tot werknemers in maatwerkbedrijven. Steeds met oog voor hun eigenheid, hun identiteit en hun diepmenselijke kanten. Naast gepassioneerd werken met groepen, heeft hij ook een eigen coachpraktijk. In aanvang was hij loopbaanbegeleider, maar volgde dan een resem bijscholingen: stress- en burn-outcoach, systeemcoach, oplossingsgericht coachen, en hij is nu bezig met zijn Master NLP (neuro-linguïstisch programmeren). Geboeid door persoonlijke ontwikkeling van mensen en door dynamische groepsprocessen, geeft hij voor Zorg-Saam vormingen rond thema’s als verbindende communicatie, zelfzorg en mantelzorg.


Verder werkt Zorg-Saam samen met een 50-tal gedreven freelance medewerkers, die verspreid over Vlaanderen en Brussel wonen. Ze putten uit hun jarenlange ervaringen als zorgprofessionals of uit hun inzichten die ze vakkundig vertalen naar de context van zorg vragen en zorg verlenen.