Standaard vormingsattesten van Zorg-Saam

De deelnemers van vormingen in het open aanbod, ontvangen bij het einde van de vorming als bewijs van deelname een vormingsattest van de vormingswerker.Wens je als vormingsverantwoordelijke een vormingsattest voor de deelnemers van een vorming die we in company bij jou organiseren? Dan kan je ons een digitale lijst met de deelnemers bezorgen. Wij maken dan de vormingsattesten op en bezorgen deze terug per email.

Bijzondere vormingsattesten en subsidiekanalen

Verder is Zorg-Saam erkend om een aantal bijzondere opleidingen rond zorg aan te bieden en de bijhorende attesten uit te reiken, voor professionele medewerkers. We lijsten ze hieronder voor u op.

 1. Voor professionals in zorg en welzijn: 8u jaarlijkse opleiding voor zorgkundigen

  De omzendbrief dd. 12 maart 2014 vanuit de FOD Volksgezondheid voorziet in minstens 8u jaarlijkse permanente vorming voor zorgkundigen.

  Zorg-Saam verzorgt al meer dan 30 jaar vormingen voor deze doelgroep, zowel in open aanbod als via vormingen op maat. Zorg-Saam is als vormingsinstelling erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, waardoor we attesten kunnen uitreiken die in aanmerking komen voor deze verplichte vormingen voor zorgkundigen.

 2. Voor professionals in zorg en welzijn: Opleiding tot Dementiekundige basiszorgverlener

  Logo Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

  De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan 'Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu' verder te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te scherpen. De dementiekundige basiszorgverlener is een eerste aanspreekpunt. Dementiekundige basiszorg biedt een antwoord op zowel fysieke, psychische als sociale noden van personen met dementie en houdt bovendien rekening met de mogelijkheden en noden van de mantelzorgers. De verantwoordelijkheid, de regie blijft zoveel mogelijk in handen van de persoon met de dementie en zijn mantelzorgers. Zorg-Saam heeft lesgevers die in 2015 zijn opgeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw om het opleidingsprogramma 'dementiekundige basiszorgverlener' te begeleiden (niveau verzorgenden en niveau bachelors). Zorg-Saam kan uiteraard de daar bijhorende attesten afleveren.

 3. Voor professionals in zorg en welzijn: Mentorschap voor verzorgenden in de thuiszorg

  Mentorschap: vrouw die aandachtig luistert naar gesprekspartner

  De opleiding mentorschap is bedoeld voor verzorgenden (in de thuiszorg) die stagiairs begeleiden. Deze opleiding heeft als doelstelling:

  • aanleren van basishouding mentor
  • aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
  • inzicht verwerven in de fasen van het leerproces van een stagiair
  • aanleren hoe leerkansen te creëren
  • vaardigheden aanleren inzake communicatie
  • vaardigheden aanleren inzake feedback geven
  • vaardigheden aanleren inzake, observeren, interpreteren, reflecteren
  • aanleren opvolgen van vorderingen, rapporteren en bijsturen

  Deze opleiding is erkend als "Mentoropleiding met doelgroepvermindering" (Fod Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg). Dit betekent dat Zorg-Saam deze attesten kan afleveren aan de deelnemers van de vorming.

 4. Voor professionals in zorg en welzijn: Functiecomplement - basisopleiding en permanente vormingen voor kaderpersoneel

  Functiecomplement: drie collega's in overleg

  De functiecomplementen kaderen binnen de omzendbrief dd. 21 december 2011 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betreffende functiecomplement voor kaderpersoneel in de zorgsector.

  Zorg-Saam biedt via het open aanbod voor professionals enkele vormingen aan die in aanmerking komen voor het functiecomplement. In dat geval is dit duidelijk vermeld in onze brochure en op onze website.

  We kunnen ook vormingen op maat aanbieden die in aanmerking komen voor het functiecomplement. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij je aanvraag, zodat we de nodige erkenning tijdig kunnen aanvragen bij de bevoegde overheidsdienst.

  De basisopleiding duurt minimum 24u, permanente vormingen duren minimum 8u. De opleidingen dienen over één van de volgende drie domeinen te gaan:

  • het beheer van de uurroosters, arbeidsduur en collectieve arbeidsovereenkomsten
  • het welzijn op het werk
  • het managen van een team

  Aan elke deelnemer die de volledige opleidingscyclus heeft gevolgd, wordt door Zorg-Saam na de vorming een attest afgeleverd, volgens het model dat op de website van de FOD Volksgezondheid is geplaatst.

 5. Kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

  Kwaliteitsregistratie voor dienstverleners

  Zorg-Saam heeft als opleidingsaanbieder het registratienummer: KDB000000207, dat geldig is tot 27/02/2023. Hierdoor komen we onder andere in aanmerking om vormingen aan te bieden aan dienstenchequemedewerkers.


 6. Voor KMO’s en vrije beroepen: KMO-portefeuille

  Je kan de opleidingen bij Zorg-Saam betalen via de KMO-portefeuille!

  Zorg-Saam is erkend als dienstverlener voor opleidingen via de KMO-portefeuille. Dit is een subsidiemaatregel waardoor ondernemers (Kmo’s en vrije beroepen) financiële steun krijgen bij de aankoop van opleidingen die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. KMO’s kunnen 30% of 20% van de kosten van een vorming bij Zorg-Saam (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) laten subsidiëren door de overheid.

  Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
  Registratienummer DV.O224814 – Zorg-Saam VZW

  Wie komt in aanmerking?

  KMO's en vrije beroepen kunnen de subsidie aanvragen via www.kmo-portefeuille.be, tot ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding. De steun is er voor alle werkenden uit je KMO en de inhoud van de opleiding moet gericht zijn op de kernprocessen van je onderneming

  Erkenningsnummer

  Zorg-Saam werd erkend als dienstverlener onder het nummer DV.O224814

  Welke vormingen van Zorg-Saam komen in aanmerking?

  • Individuele deelname aan het kalenderaanbod van Zorg-Saam, indien de kostprijs minimaal €100 bedraagt. We vermelden het in deze brochure duidelijk als een geplande vorming in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille.
  • In company vormingsaanbod in je KMO, voor een groep medewerkers, indien het thema verband houdt met de kernprocessen van je onderneming.