13
Geboeid door perfectionisme

Met de dingen goed willen doen, te streven naar verbetering e.d. is uiteraard op zich niets mis. Wanneer men echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat het nooit goed genoeg is, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, wanneer de inspanning die men hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan lijden.
Drie vragen duiken op wanneer perfectionisme een last geworden is namelijk:
1) wat is het probleem nu eigenlijk,
2) hoe ben ik eraan gekomen
3) geraak ik er van af en hoe?
In deze workshop leert men op een interactieve manier denk– en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Individuele cases worden uitgewerkt met als resultaat een persoonlijk actieplan.

Praktische Info:

Doelgroep: idereen die zelf met perfectionisme te kampen heeft en daarrond aan de slag wil gaan
Wanneer: 7 en 14 december 2012, van 09u30 tot 16u30
Begeleiding: Erna Claes, dr in de psychologie, gespecialiseerd in de gezondheidspsychologie en gedragstherapie
Deelnameprijs: € 125 (€ 150 cursusgeld + € 6 maaltijden)
Cursuscode: GB 07.12

Inschrijven

 

 

 

 

 

Post Rating