28
Voor privatieve woonzorgcentra: Vormingsfonds Ouderenzorg van Fe-bi

Woonzorgcentra kunnen zelf een opleiding of coaching organiseren en hiervoor financiering aanvragen bij dit vormingsfonds van Fe-bi. Dit project loopt van 1/9/2020 tot en met 28/02/2021.

Welke projecten komen in aanmerking?
Het Fonds voorziet een financiële tussenkomst in twee gevallen:
• In situ vormingsprojecten: opleidingen op maat die het woonzorgcentrum zelf organiseert en waarvoor je beroep kan doen op Zorg-Saam vzw
• Terugbetaling inschrijvingsgeld: opleidingen rond één van de prioritaire thema's die bij Zorg-Saam worden gevolgd. 

De twee clusters van thema’s die in aanmerking komen zijn enerzijds A) Teamcohesie en anderzijds B) Zelfzorg. 

Aanbod van Zorg-Saam
Zorg-Saam biedt voor beide clusters tal van relevante vormingen aan.
Ter inspiratie, enkele voorbeelden:
1. Teamcoaching: vertrekkend vanuit de begeleidingsvraag van het woonzorgcentrum, gaat een senior begeleider met jullie op stap: Reflectie op jullie ervaringen, uitwisselingen, intervisie. De begeleider kan uit een breed gamma aan theoretische kaders putten om jullie te inspireren en verder op weg te helpen. Kortom, een boeiend traject, op maat.
2. Verbindende communicatie in crisistijden. Hoe kan je in deze complexe coronatijden aandacht blijven besteden aan professionele communicatie in het team, met de bewoners, met de familie? Welke handvaten uit de verbindende communicatie kunnen ons daarbij helpen? Voldoende aandacht besteden aan emoties en de achterliggende behoeften, is daarbij cruciaal. Zowel bij jezelf als bij de anderen.
3. Steek elasticiteit in je veerkracht: In ons alledaagse leven is er veel druk en stress. Dit is een vorming voor iedereen die meer wil weten over veerkracht en technieken wil aangereikt krijgen om er zelf mee aan de slag te gaan.
4. Verder met Corona: Zorgen, ook voor jezelf. De coronacrisis brengt ons in werksituaties die we nog nooit gezien hebben. We willen onze job graag goed doen maar dit is moeilijk door de afstand die we moeten bewaren, en alle veiligheidsmaatregelen die we moeten opvolgen. Ook roept het heftige emoties op: we voelen ons onmachtig omdat we niet de zorg kunnen bieden die we willen bieden. Of bang om ziek te worden of iemand anders te besmetten. Of boos op mensen die zich niet aan de maatregelen houden. In deze vorming bekijken we welke emoties er door de crisis naar boven komen en hoe ze precies ontstaan. We zoeken naar adequate manieren om om te gaan met deze veelheid aan emoties. En we bekijken hoe we toch veerkrachtig kunnen verder werken in een toekomst met of zonder corona. 

Interesse? Contacteer ons via aanvraag@zorgsaam.be of 016/24 39 75 en we zoeken samen met jou uit welke vorming of coaching het beste antwoord kan bieden op de noden die er leven in jouw organisatie. Tip: Heb je reeds een overeenkomst met Zorg-Saam om een vorming te organiseren in deze periode? Vraag bij Fe-Bi na of je nog in aanmerking komt voor een terugbetaling!

Financiële tussenkomst
De tussenkomst vanuit Fe-bi is gelimiteerd en is afhankelijk van de vorm: een training of een coaching.
Hoe een aanvraag indienen?
• Neem de richtlijnen door waarin alle voorwaarden en praktische modaliteiten toegelicht worden.
• Download het aanvraagformulier (voor een vormingsproject/voor terugbetaling van inschrijvingsgeld)
• Breng jouw werknemers op de hoogte van de vormingsinitiatieven. Een dossier zal enkel in overweging worden genomen indien het personeel geraadpleegd wordt over onze opleidingsacties, al dan niet via een sociaal overlegorgaan.
• Dien je aanvraag tijdig in. Dit wil zeggen; uiterlijk een maand voor de start van het project.
• Je krijgt binnen de vier weken een antwoord.
• Na het project bezorg je aan Fe-bi de nodige bewijsstukken. 

Meer info over dit vormingsfonds? Surf dan naar https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/32391/pc-330-ouderenzorg-vorming-subsidieprojecten-covid-19

 

Post Rating