04

We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen, zoals:
• Hoe kan je je dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen?
• Hoe zet je op de werkvloer in op diversiteit?
• Hoe kan je duidelijk en efficiënt communiceren met anderstaligen, ook via digitale kanalen?
• Wanneer kan je een tolk of vertaler inschakelen?

Met deze website wil Atlas, integratie & inburgering Antwerpen informatie en praktische tips geven aan vrijwilligers, professionals en hun organisaties die deze uitdagingen aan willen gaan

 

Post Rating