08
Vaardiger en sterker in het leven staan! Steeds een uitdaging
Wil je graag tijd nemen om in groep te werken aan je persoonlijke groei, onder professionele begeleiding én op een inspirerende,rustige locatie? Dan is deze boeiende vierdaagse ongetwijfeld iets voor jou!

Dag 1: Verbinden met jezelf en je geschiedenis 
Geïnspireerd door het systemisch contextueel werken

De deelnemers maken kennis met elkaar en zoeken een comfortabele plaats in de groep. Daarna leggen ze de leerdoelstellingen voor deze vierdaagse vorming samen vast.
Het systemisch denken vormt de leidraad voor deze eerste dag: bepaalde systemische wetmatigheden helpen ons om de context waarin we leven en ontwikkelen beter te begrijpen.
Wat heb jij nodig om je goed te voelen? Wat is jouw plek? Hoe vind jij een balans tussen geven en nemen? Voel jij je gewaardeerd voor wat je geeft?
Het gezin waarin je opgroeide heeft hier een belangrijke invloed op.
Om antwoorden te zoeken op deze vragen, gebruiken we onder andere de methodiek van familieopstellingen en visuele schematische weergaves van familiebanden. Deze methodieken kunnen je helpen om dieper te wortelen.

Dag 2: Jezelf blijven, ondanks uitdagingen op je weg

Op je weg kom je regelmatig valkuilen en uitdagingen tegen. Hoe ga je om met de moeilijkheden die zich aandienen?
We verdiepen ons in het thema conflict, om zo meer zicht te krijgen op hoe we er zelf mee omgaan: gaan we het gevecht aan of vluchten we van het conflict?
We verkennen de vraag hoe we zelf op een assertieve manier grenzen kunnen stellen, vertrekkend vanuit ons eigen territorium. En tegelijk zeer respectvol.
We zoeken hoe we vanuit onze eigen kracht en sterktes kunnen leven, eerder dan vanuit macht of onmacht. 

Elke deelnemer benadert deze thema’s vanuit eigen persoonlijke voorbeelden, op zoek naar concrete handvaten waar je in je eigen leven mee aan de slag kan gaan.

Dag 3: Verbindende communicatie om dichter bij jezelf te komen 
Geïnspireerd door het model van Geweldloze Communicatie 

Communiceren met anderen gaat niet altijd even vlot. Soms raken we in conflict of blijven we met een hoop ‘ambetante’ gevoelens zitten. Dit kan nadelig zijn voor de kwaliteit van onze relaties. Of het kan er toe leiden dat we onze doelen moeilijker bereiken. Communicatie raakt dus aan het geluk en de levenskwaliteit van onszelf, en tegelijk van onze omgeving.
Onze gebruikelijke manier van communiceren werkt soms zeer vervreemdend. Wat maakt het dan zo moeilijk om op een effectieve, verbindende manier in gesprek te gaan? Wat kan ons helpen opdat we onze gesprekken met prettigere gevoelens kunnen afronden? Hoe kunnen we onze gesprekken vormgeven, rekening houdend met de behoeften van alle betrokken partijen?

We zijn Marshall Rosenberg dankbaar dat hij zijn levenswerk aan deze vragen heeft gewijd. Hij heeft zijn bevindingen vormgegeven in het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie (VC). Tijdens deze dag maak je kennis met de bouwstenen van het model Verbindende Communicatie: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en duidelijk verzoek. 

Er is uiteraard ruimte om te oefenen.

Dag 4: Jezelf zijn in een groep 
Groepen als leerinstrument 

Vanuit je eigen kracht en in verbondenheid met jezelf, leven in een groep, hoe doe je dat? Welke groepsdynamische processen spelen er zich zoal af en op welke manier hebben die een invloed op jou?
Deze laatste dag worden de puzzelstukken van de drie voorgaande dagen samengelegd en is er uitgebreid ruimte om in te gaan op de leerdoelen van de groep. Dus de deelnemers bepalen samen met de begeleider de klemtonen die de laatste dag worden gelegd. 
En wat nu? Hoe kan je de inzichten uit deze vierdaagse een plaats geven in je dagelijkse leven, in je relaties, op je werk...? Wat heb jij nodig om hier verder mee aan de slag te gaan?

 

meer info

 

 

Post Rating