15
Feest-ster aanbiedingen!

Vorming over zorgthema’s is ons ding en in ons feestjaar willen we ook jou, sympathisant van Zorg-Saam, hier graag van laten mee genieten.
Ben jij mantelzorger of ben jij geëngageerd als vrijwilliger?
In het oudercomité van de school van je kind? In het plaatselijk bestuur van een vereniging? In het woonzorgcentrum in je buurt? Dan… hebben we een feest-ster-aanbieding: samen met Zorg-Saam – voor de organisatie waar jij je voor inzet - een vorming organiseren en promoten, begeleid door professionele vormingswerkers, voor een prikje!

Voor deze aanbieding zetten we drie van onze thema’s in de schijnwerper:

1. Verbindende communicatie

Zou je graag op een respectvolle en krachtige manier willen communiceren ? Zou je graag duidelijk krijgen wat je belangrijk vindt en wat je hiervoor nodig hebt? Zou je graag op een respectvolle manier kunnen zeggen wat je van anderen verwacht, wat je stoort en ook wat je nodig hebt? Dan is een vorming verbindende communicatie zeker het proberen waard!!  
Afhankelijk van wat je zoekt kan de klemtoon verschuiven: een algemene inleiding, assertiviteit, kritiek, roddelen, … We kunnen deze vorming ook toespitsen op verbindende communicatie met kinderen!

2. Dementie

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. De mantelzorgers van deze personen met dementie zitten vaak met een heleboel vragen, zowel op emotioneel, sociaal als professioneel vlak. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden helpt het om meer te weten over dementie, concrete vaardigheden en tips te leren kennen, meer inzicht en houvast te vinden in je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting, mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen, met je eigen ervaring andere deelnemers te ondersteunen, …
Afhankelijk van wat je juist zoekt kunnen we samen de klemtonen van deze vorming vastleggen!

3. Zelfzorg

Wat zijn mijn verborgen talenten, welke activiteiten passen het best bij mij, en hoe ga ik om met eigenschappen die ik vervelend vind bij mezelf of bij anderen?’ In deze vorming gaan we op zoek naar de rijkdom van onze kwaliteiten, verkennen ook onze schaduwzijde en leren er beter mee om te gaan. Zo krijgen we niet alleen meer inzicht in onszelf, maar leren we ook de mensen om ons heen beter begrijpen. We bekijken ook hoe we nog beter aan zelfzorg kunnen doen, wat ons daarbij kan helpen en wisselen tips uit.  

Voorwaarden van de feest-ster-aanbiedingen

1. Deze laagdrempelige vormingen zijn bedoeld voor het brede publiek, vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die aan zelfzorg willen werken enzoverder.
2. De lokale verantwoordelijke van een groep, afdeling, organisatie, comité of plaatselijke bestuur stuurt aan Zorg-Saam een aanvraag om samen te werken, ten laatste op 31 december 2019.
3. De lokale verantwoordelijke brengt voor een vorming minimum 6 personen samen.
4. De vorming staat open voor alle volwassenen die interesse hebben in het thema. Het initiatief wordt bekend gemaakt door de lokale samenwerkingspartner – via haar eigen communicatiekanalen en door Zorg-Saam, via social media, website en nieuwsbrief.
5. De vorming(sreeks) vindt plaats vóór 31 december 2020.
6. Het vormingsinitiatief duurt minstens 3 uur, graag zelfs langer.  Ook vormingsreeksen komen in aanmerking.
7. Je kan deze vormingen niet aanvragen als professionele vorming. Deze vormingen zijn dus niet gericht op professionals in de zorgsector (of andere sectoren).
8. Kostprijs?
- Zorg-Saam verwacht de vergoeding van de verplaatsingsonkosten van de lesgever en verder verwacht ze van de samenwerkingspartner en/of de individuele deelnemers een billijke bijdrage voor de begeleiding. Elk (tarief)voorstel kan besproken worden.
- Ter inspiratie, delen we enkele standaardtarieven die Zorg-Saam hanteert. Een organisator die Zorg-Saam inschakelt voor vormingen voor het brede publiek, betaalt €195 voor een sessie van 3 uur.
- De samenwerkingspartner voorziet een geschikte vormingslocatie.
9. Zorg-Saam beslist op welke aanvragen tot samenwerking ze wenst in te gaan en welke niet. Dit hangt mee samen met de beschikbaarheid van de begeleiders.

Meer info over de zeer gunstige voorwaarden en reserveren, contacteer Zorg-Saam:
016/24 49 20 of zorgsaam@zorgsaam.be

 

Post Rating