18
Begeleiden en coachen met een knipoog naar de clown

De clown beschikt over een aantal kwaliteiten die inzetbaar zijn voor de coach in het begeleiden en ondersteunen van medewerkers. Hij treedt iedere situatie tegemoet met een open geest en hart.  Hij is ontvankelijk voor wat zich hier-en-nu aandient. Hij is creatief in het moment en stapt in het veld van oneindig veel mogelijkheden om met moeilijke situaties om te gaan. Hij neemt risico’s en durft ‘uit te glijden’.
Tijdens deze tweedaagse vorming kan je proeven van dit clownswerk.
Spelenderwijze maken we kennis met de kwaliteiten van de clown en leggen we de verbinding met het werkveld.
Dit is geen opleiding tot clown wel een kennismaking met wat de clown te bieden heeft voor het werk van de begeleider/coach.

Thema’s die aan bod komen:
- creatief en niet-defensief reageren
- tijd en ruimte effectief benutten
- het perspectief van oneindig aantal mogelijkheden
- toepassen van geweldloze communicatie
- risico’s nemen en durven ‘uitglijden’
- aanwezig zijn in het nu-moment
- met humor problemen aanpakken
- minder is meer
- ‘onderweg zijn’ op weg naar de eindbestemming

Werkvorm
We werken met speelse en creatieve oefeningen, die nadien worden geduid en gekaderd en we maken de vertaling naar de praktijk van het begeleiden en coachen.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Doelgroep: mensen die medewerkers of cliënten individueel begeleiden en coachen. Dit kunnen directeuren van RVT’s en ziekenhuizen zijn, coördinatoren uit het welzijns- en het sociaal cultureel werk, personeelsverantwoordelijken, hoofdopvoeders, hoofdverpleegkundigen, …
Wanneer: 15 en 29 januari 2013 van 09u30 tot 16u30
Waar:  Stichting Lodewijk De Raet - M. Hendrikaplein 64 a - 9000 Gent
Begeleiding: Martine Bal, creatief agoge, zijnsgericht begeleidster
Deelnameprijs: € 150
Cursuscode: BCK 15.01

Inschrijven

 

 

Post Rating