Boek Leven met gemis

Minimaliseren

Leven met gemis, Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie

 

Over het boek
 Algemeen


Leven met gemis, een handboek voor hulpverleners,is een boek dat een grote leemte invult in ons taalgebied op het vlak van rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie.

In het eerste deel 'Een nieuwe visie op rouw' worden oude rouwmythes ontsluierd en laat de auteur u kennismaken met een nieuw rouwparadigma. Dit paradigma is gestoeld op de bevindingen en inzichten uit hedendaags wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van het rouwproces, de mediatoren, de verschillen tussen gewone en gecompliceerde rouw en de impact van gecompliceerde rouw op het leven van de nabestaande. In een integratief rouwmodel worden de krijtlijnen van een rouwtraject uitgetekend en de mogelijke uitdagingen waar een rouwende voor kan komen te staan. Ten slotte wordt stilgestaan bij de vraag naar de zin of onzin van onze rouwzorg de dag van vandaag.Veel van wat we op het vlak van positieve impact van rouwbegeleiding en rouwtherapie tot nu toe als vanzelfsprekend hebben aangenomen, blijkt niet te kloppen. De contouren van een nieuwe invulling van rouwtherapie worden geschetst.

In het tweede deel 'Naar een andere aanpak van rouwbegeleiding en rouwtherapie' komen meerdere hulpverleners aan het woord die vanuit hun specifieke therapeutische benadering of context op weg gaan met nabestaanden. Ze geven elk op hun manier een inkijk in de wereld van de rouwbegeleiding en de rouwtherapie. De vele voorbeelden en casussen zijn een bron van informatie voor ieder die werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de welzijnszorg, onderwijs en opvoeding, de palliatieve zorg en de rouwzorg, of in het algemeen voor ieder die de taak heeft mensen in hun verlies- en rouwervaringen te ondersteunen en te begeleiden. Ook die rouwende die op zoek is naar meer inzicht in het rouwproces of naar meer informatie over de werking van rouwcounseling en rouwtherapie kan in dit handboek zijn of haar gading vinden. Inhoud


 • Deel 1: Een nieuwe visie op rouw (Johan Maes)


 • Deel 2: Naar een andere aanpak van rouwbegeleiding en rouwtherapie
 • - Cognitieve gedragstherapie voor gecompliceerde rouw (Paul A. Boelen)
 • - EMDR en traumatische rouw (Ludwig Cornil)
 • - Rouw vanuit een familieperspectief (An Hooghe)
 • - Omgaan met emotionele pijn (Riekje Boswijk)
 • - Verlate rouw in begeleiding (Marc Michiels)
 • - Een proeve van rouwtherapie (Johan Maes)
 • - De individuele rouwbegeleiding van ouderen en de betekenis en het nut van het levensverhaal (Marie-Christine Adriaensen)
 • - De kindertaal van rouw (Lut Celie)
 • - Rouwcounseling (Geert Hulselmans)
 • - De zoektocht van rouwenden naar blijvende verbondenheid met een overleden dierbare (Gerke Verthriest)
 • - Rouwzorg in palliatieve zorg (Lucie Cannie)
 • - Rouwbegeleiding binnen slachtofferhulp natraumatisch overlijden : een praktijkverhaal (Sarah Barbé)
 • - Betekenisdeconstructie en betekenisreconstructie:het herschrijven van verhalen over verlies (Robert A. Neimeyer)

  Technische fiche


  • Formaat: 174 x 252 mm
  • Afwerking: gebonden
  • Aantal pagina's: 344
  • Verkoopprijs: € 25
  • Verzendingskosten: België € 3, Nederland € 9.60
  • Een publicatie van vzw Zorg-Saam


  Over de redacteur

  Johan Maes(°1954), redacteur en co-auteur, is van opleiding licenciaat Sociale Agogiek en psychotherapeut. Hij is jarenlang actief geweest in het vormingswerk en was betrokken bij de ontwikkeling en uitbouw van palliatieve zorg in Vlaanderen o.m.enkele jaren als directeur van de overkoepelende Federatie voor Palliatieve Zorg Vlaanderen. Sinds 1999 werkt hij als educatief medewerker voor de vzw Zorg-Saam, gespecialiseerde vormingsinstelling voor volwassenen die onder het thema 'Zorg' vorming en training organiseert voor zorgverleners in Vlaanderen. Hij geeft reeds twintig jaar cursussen en training aan zorgverleners op het vlak van rouwverwerking en rouwbegeleiding. Hij is ook deeltijds werkzaam in een eigen praktijk als Pessopsychotherapeut en rouwtherapeut.