Website Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

In 2016 lanceerde de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen het Vlaams Mantelzorgplan om mantelzorgers beter te ondersteunen. Eén van de actiepunten is de oprichting van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Dit Expertisepunt verzamelt alle informatie rond mantelzorg in Vlaanderen.

www.mantelzorgers.be