Transitieplan dementie

In het transitieplan dementie van Minister Jo Vandeurzen staan  4 pijlers centraal. Zorg-Saam helpt mee aan het realiseren van 2 van de 4 pijlers:
- Opleiden van 'Dementiekundige basiszorgverleners'. Deze opleiding richt zich naar verzorgenden die werken  in het natuurlijk thuismilieu. In deze vorming staan zelfredzaamheid en zelfzorg centraal, vertrekkende vanuit de noden van de patiënt en zijn omgeving.

Meer Info Dementiekundige basiszorgverlener

- Verder is het ondersteunen en waarderen van de mantelzorgers van onschatbare waarde. In functie daarvan moet de professionele zorg en hulp gemobiliseerd worden.Voor de mantelzorgers biedt Zorg-Saam een pakket 'psycho-educatie' aan. Dit is een programma speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers.

Meer Info Transitieplan dementie