Mantelzorgers zijn onze dada

Zorg-Saam wil mantelzorgers beter bereiken! Mantelzorgers aarzelen soms om vorming te volgen omdat zij hun zorgvrager niet in de steek willen laten. Zorg-Saam zorgt voor een oplossing.
Voor vormingen die in Tildonk of omgeving plaatsvinden, kunnen mantelzorgers beroep doen op CADO, een kleinschalige dagopvang van Landelijke Thuiszorg die ook in de Engelenburcht is gehuisvest. Je kan samen met jouw zorgvrager naar Tildonk komen. Jij volgt vorming, jouw zorgvrager geniet van de activiteiten in de CADO.

Praktisch:
- De CADO is open van 08u30 tot 16u30
- Wie naar CADO komt zonder middagmaal, betaalt 3.50 euro per uur. Het middagmaal kost 4 euro.
- Inschrijven: ten laatste op de vrijdag voordien voor 14u00
- Contact: 016/24 49 13 (Ellen De Vroe) - edevroe@samenferm.be - www.samenferm.be/thuiszorg
- CADO Tildonk, Kruineikestraat 5 in Tildonk