Ingaven voor januari 2013

16
Vervolgmodules Contactclown

Maak verder kennis met de Contactlclown!

[Lees de rest van dit artikel...]

 
16
Oefensessies Verbindende communciatie
Oefensessie: 16/12/2017

[Lees de rest van dit artikel...]

 
16
Hoe word jij een held in een super diverse wereld?
11 december in Mechelen

[Lees de rest van dit artikel...]

 
16
Nieuw vormingsaabod voorjaar 2018
Vormingsaanbod Zorg-Saam Voorjaar 2018

[Lees de rest van dit artikel...]