Wie zijn wij ?

Missie Zorg-Saam


“Zorg-Saam wil mensen inspireren en in beweging brengen, omdat zorgzaam samenleven kan.”Visie Zorg-Saam:


Menselijke verbondenheid uit zich in ‘zorgen voor elkaar’.

Zorg-Saam is een vormingsinstelling, gespecialiseerd in zorg, die inspireert tot meer autonomie en mondigheid van personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Tegelijk beweegt Zorg-Saam de zorgverleners tot een respectvolle benadering van personen met een zorgbehoefte en versterkt Zorg-Saam de draagkracht van informele en professionele zorgverleners.

Daarvoor ontwikkelt Zorg-Saam kwaliteitsvolle vormingen: met aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, de actuele noden in de zorg en de toenemende diversiteit.Ons aanbod ... Vormingen


Tijdens onze vormingen benadrukken we de kwaliteit van het leven, samenwerken, ruimte om individueel te ontplooien, respect, verbondenheid en openheid. In de vorming wordt steeds ingespeeld op de dagelijske werkelijkheid van de deelnemers en hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd.

Zorg-Saam ontwikkelde een sterke deskundigheid op volgende domeinen:

  1. Deskundige zorg
  2. Zelfzorg
  3. Verbindend en respectvol communiceren
  4. (H)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers
  5. Inspiratie voor zorgzaam leiding geven
  6. Diversiteit: zorgzaam samenleven voor iedereen


Jaartrainingen:


Zorg-Saam organiseert jaartrainingen over diverse onderwerpen. Jaarlijks organiseren we een 8-daagse rond rouw. Ook kan je kennismaken met de Contactclown door een modulair systeem. Op deze manier kunnen deelnemers volgens hun eigen interesse kennis maken met de wondere wereld van deze clown. Ook staan er geregeld meerdaagse trainingen rond Verbindende Communicatie op het programma. En in de maand juni zetten we Verwen-driedaagse rond zelfzorg in de kijker !Ontstaan:


Zorg-Saam is ontstaan vanuit de vaststelling van een grote kloof tussen enerzijds het destijds bestaande vormingsaanbod van instellingen en anderzijds de dagdagelijkse leefwereld en zorgpraktijk van – veelal laaggeschoolde – zorgverleners. Kenmerkend voor deze zorgverleners is dat hun eigen persoon het voornaamste werkinstrument is voor het verlenen van zorg. Persoonsontplooiing en persoonsvorming is dan ook een grote behoefte van deze zorgverleners. Anderzijds is er ook bij het grote publiek behoefte aan vorming rond het thema zorg. Immers iedereen krijgt op bepaalde momenten in het leven te maken met zorg geven en zorg ontvangen. Zo ontstond de feitelijke werking van Zorg-Saam in 1987. In 1989 werd de vzw Zorg-Saam, Centrum voor studie, advies en vorming opgericht.


Bekijk onderstaand filmpje en beleef een dag bij Zorg-Saam, Welkom!


Financiële ondersteuning

Zorg-Saam ontvangt subsidies van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor jeugd en volwassenen,
om 2235 uren vorming te verzorgen.  We slagen er in om op jaarbasis meer dan 3000 uren vorming te realiseren.
Hier vind je een beknopte samenvatting van ons beleidsplan voor de periode 2016 - 2020.