Studiedag De genialiteit van diversiteit

Zorg-Saam is overtuigd dat een zorgzame samenleving ook en vooral aandacht moet hebben voor de mensen die uit de boot dreigen te vallen, om welke reden danook. Als we over diversiteit spreken, dan hebben we een breed pallet van diversiteit voor ogen.
Uiteraard gaat het over etnisch-culturele diversiteit. We leven in een superdiverse samenleving, waarin dialoog over culturele elementen noodzakelijk is. Tijdens de studiedag krijgt Wouter Van Bellingen van het Minderhedenforum het woord en stelt Fanny Matheusen, freelance lesgever van Zorg-Saam, haar nieuwe boek voor: “Mijn held is een hulpverlener. Over zorg in een superdiverse wereld”.Fanny verheft haar stem in een zeer actueel debat. “Als we samen willen leven en werken en overleven, zullen we de confrontatie met elkaar niet meer uit de weg kunnen gaan. Respect en verdraagzaamheid lijken de magische woorden maar schieten in de praktijk tekort. Professionals voelen een gebrek aan goede oplossingen in hun dagelijkse praktijk bij het omgaan met een heterogeen doelpubliek. Vanuit de stem van de minderheid wordt de ervaren heterogeniteit een bron van heterogenialiteit. Dit boek biedt antwoorden op deze uitdaging via een eigen methodiek.” Fanny behandelt vijf metaskills voor zorg- en hulpverleners, aan de hand van herkenbare verhalen uit de praktijk. Ook genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie kunnen een hinder vormen op gelijke kansen in onze maatschappij. Petra De Sutter brengt vanuit haar eigen ervaring en de dagdagelijkse verhalen van patiënten een warm pleidooi om meer aandacht te besteden aan minderheden. Een medewerker van KliQ vzw gaat tijdens een workshop dieper in op dit thema, binnen de ouderenzorg. Samen met Koen Vansevenant willen we een blik werpen op een krachtgerichte benadering om mensen in kansarmoede zorg te verlenen. Kansarmoede is immers nog al te vaak een reden van uitsluiting. Hierbij gaan we de dubbele uitdaging van gekleurde kansarmoede zeker niet uit de weg.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}