Studievoormiddag 'Zorg voor de sandwichgeneratie'

De sandwichgeneratie is meestal tussen de vijftig en zestig jaar, beroepsactief, heeft kinderen die nog rekenen op hulp, kleinkinderen om op te passen en (hoog)bejaarde ouders die meer en meer beroep doen op hen.
Ze worden “gesandwichd” tussen de “oudere” en de “jongere” generatie, geklemd tussen allerlei verwachtingen en noden die vanuit die omgeving op hen afkomen. Tijdens deze studievoormiddag staan we stil bij de vraag wie er oog heeft voor de noden van deze sandwichgeneratie. We starten met een inleiding door mevrouw Anne Dedry. Anne Dedry is gezinssociologe van opleiding en is directeur bij Zorg-Saam en bij Ons Zorgnetwerk, een vereniging die de belangen van mantelzorgers behartigt. Anne Dedry is ook volksvertegenwoordiger in de Kamer. Daar zetelt ze onder meer in de commissie Volksgezondheid. Ze werkt intussen al 30 jaar in de zorgsector: zwangerschap, kraamzorg, borstvoeding, kinderopvang, ouderenthuiszorg, mantelzorg en eerstelijnszorg zijn de thema’s waarin ze expertise heeft. Anne Dedry zal de uitdagingen voor en de noden van de sandwichgeneratie-mantelzorgers kritisch belichten. Vervolgens geven we het woord door aan een ervaringsdeskundige “sandwicher”, mevrouw Regien Lassuyt. Ze brengt haar getuigenis, uit het leven van de mantelzorger gegrepen. “Regien is sinds vorig jaar op pensioen en is maatschappelijk werker van opleiding. Ze heeft 35 jaar gewerkt bij ONS en heeft even lang ervaring als mantelzorger. De uitdaging om werk en gezin efficiënt en bevredigend voor alle betrokkenen te combineren, was een blijvende zoektocht...zowel professioneel als persoonlijk.” We ronden de voormiddag af met een workshop “zelfzorg voor de sandwichgeneratie”. Deze workshop wordt begeleid door Regien Lassuyt en de educatief medewerkers van Zorg-Saam.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}