Studiedagen

Minimaliseren

Zorg voor de sandwichgeneratie

 Inschrijven


De genialiteit van diversiteit

Een inspirerende studiedag over diversiteit in de zorg, georganiseerd door Zorg-Saam vzw
Vrijdag 14 oktober 2016. Onthaal vanaf 8u30, start om 9u30. Einde voorzien rond 16u00.
Zorg-Saam is overtuigd dat een zorgzame samenleving ook en vooral aandacht moet hebben voor mensen die uit de boot dreigen te vallen, om welke reden dan ook. Als we over diversiteit spreken, dan hebben we een breed pallet van
diversiteit voor ogen.
Uiteraard gaat het over etnisch-culturele diversiteit. Ook genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie kunnen een hinder vormen op gelijke kansen in onze maatschappij. We werpen eveneens een blik op een krachtgerichte benadering om mensen in kansarmoede zorg te verlenen. Of hoe kan je inclusie in de dagdagelijkse praktijk omzetten ?

Praktisch:
Engelenburcht, Kruineikestraat 5 te 3150 Tildonk - Haacht
Vrijdag 14 oktober 2016
€ 95 voor professionals - € 25 voor studenten, vrijwiliigers en mantelzorgers.

Folder Diversiteit

 InschrijvenVolgende onderwerpen kwamen reeds aan bod: