02

In de context van VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (ART. 107) biedt Zorg-Saam de vorming 'De Chaos(s)temmer' aan

Het project ‘De Chaos(s)temmer’ (met steun van ESF)  verhoogt de draagkracht en deskundigheid van mantelzorgers en eerstelijnswerkers (verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen, kiné's,...)  in het omgaan met complex gedrag en/of psychische problemen.


Artikel 107 van de ziekenhuiswet heeft immers gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de hervorming is de vermaatschappelijking van zorg die wordt gerealiseerd door het aantal ziekenhuisbedden te verminderen en in de plaats daarvan gemeenschapsgerichte zorg te creëren. Hiertoe zijn er mobiele teams opgericht die behandeling en begeleiding aanbieden in de leefomgeving van de patiënt, zowel in crisissituaties als bij langdurige zorgvragen. Daarnaast wordt er beroep gedaan op thuiszorgdiensten en op mantelzorgers.  Voor meer info: www.psy107.Be .
De website www.chaosstemmer.be is ontwikkeld door ESF, SPK vzw, Landelijke Thuiszorg, HIVSET en Familiehulp.  Zorg-Saam komt de bijhorende vormingen met plezier bij jou verzorgen.  Neem contact op met zorgsaam@zorgsaam.be voor meer info.

 

Post Rating