05
Mantelzorgvriendelijk ondernemen

Zorg-Saam - consulenten 'Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid'
Vier medewerkers van Zorg-Saam zijn opgeleid tot ‘consulent mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Het project ‘Mantelzorgvriendelijk ondernemen’ werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid

Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be is er een vormingsbundel ontwikkeld.


Mantelzorgvriendelijk ondernemen draagt bij aan een organisatiecultuur waarbinnen werknemers met mantelzorgtaken voldoende mogelijkheden hebben om de combinatie van betaald werk met vaak zeer intensieve zorgtaken vol te houden.
Ben je op zoek naar vormingen of advies om hiermee aan de slag te gaan in jouw organisatie?

Neem contact op met Kmeersschaert@zorgsaam.be.

De stijgende levensverwachting en de nakende vergrijzing van onze samenleving dwingen ons om meer en meer stil te staan bij de organisatie van de zorg. Door de beperkte capaciteit van onze zorginstellingen, zal de focus in de toekomst noodgedwongen vaker op thuiszorg en mantelzorg komen te liggen. Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt – vaak de primaire mantelzorgers – bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasting te ervaren. Toch kiezen veel mantelzorgers omwille van financiële en sociale redenen voor voltijdse of deeltijdse arbeid. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en ‘op maat gemaakte’ dienstverlening kunnen mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg.
 

Post Rating